برترین سخنرانی

راه هایی جهت برتری یافتن در سخنرانی

اما به منظور برتری یافتن در سخن گفتن یا در هر رشته دیگری باید تمایل داشته باشید که از منطقه آسایشتان به منطقه رنج بروید اگر می خواهید که به سمت مراحل بلاتری ازقابلیت حرکت کنید باید تمایل داشته باشید که در این مسیر احساس خامی و ناشی بودن را تجربه کنید .
ممکن است داستان خطیبان معروف یونانی را بخاطر داشته باشید . دموستین به عنوان یکی از بهترین سخنوران در تاریخ باستانی تلقی میشود زمانی که او در ابتدای راهش بود بسیار عصبی وخجالتی ود و بخاطرلکنت و گیر زبانی اش بسیار خجالت می کشید اما مقدر شده بود که تبدیلبه سخنور چیره دستی شود برای غلبه بر این مشکلات سنگ ریزه هایی را در دهانش گذاشت و هرروز ساعت ها شروع به حرف زدن در کنار دریا می کرد . به مرور تپق هایش را حذف کرد و بر لکنت زبانی اش غلبه کرد او تبدیل به یکی از بزرگترین خطیبان در طول تاریخ شد .

اگر در ابتدای سخنور شدن هستید این مقاله به شما کمک خواهد کرد که چگونه روند سخن گفتن با قابلیت اعتماد به نفس و شفافیت را تسریع کنید . 

سخنرانی برتر

چهار راه کار در جهت برتری یافتن در سخن گفتن :

علاقه : اول از همه اینکه باید تمایل شدید و فراوانی به خوب سخن گفتن داشته باشید اگر تمایلتان به اندازه کافی قوی باشد و بخواهید که با وجود تحمل سختی های فراوان به مهارت سخنوری دست یابید هیچ چیز نمی تواند مانع رسیدن شما به این اهداف شود .
تصمیم : باید همین امروز تصمیم بگیرید که برای مهارت یافتن تمام تلاشتان را بکنید و همه موانع را از رسر راهتان بردارید .
نظم : شما باید برای برنامه ریزی ایجاد آمادگی و ایراد سخنانتان به کرار نظم داشته باشید . در مسیر رشد مهارتی اساسی هیچ راه میان بری وجود ندارد .
اراده : سرانجام شما باید اراده آن را داشته باشید که علی رغم همه موانع و مشکلات و یا نگرانی های کوتاه مدتی که ممکن است تجربه کند مقاوت و ایستادگی کنید .
محدودیت تنها در درون خودتان قرار دارد
همیشه یکی از بزرگترین دشمنان ما تردیدها و ترسهایمان هستند اما هیچ محدودیتی در انجام کازهایی که میتوانید انجام دهید در آنچه که می توانید باشید یا در آنچه که می توانید داشته باشید جز همان محدودیت هایی که در درون خودتان قرار می دهید هیچ محدودیتی وجود ندارد .

سخرانی