اصول موفقیت

اثر مرکب اصل گرفتن پاداش بزرگ از انتخاب های هوشمندانه و کوچک است . جالب ترین این روش گرفتن نتایج بزرگ از قدم های کوچک است . در زندگی تان با چه قسمتی ، شخصی یا شرایطی بیشترین مشکل را دارید ؟

 

 شروع به فهرست کردن جنبه هایی از زندگی تان کنید که از آنها سپاسگذار هستید در کدام بخش از زندگی تان مسئولیت صددرصدی شکست و یا پیروزی را برعهده نگرفته اید ؟ سه کار را که در گذشته انجام داده اید و منجر به برهم زدن شرایط شده است بنویسید .

 

 سه مورد از کارهایی را که باید انجام می داده اید ونداده اید را بنویسید . سه فرصتی که برایتان پیش آمده است اما ضعیف عمل کرده اید را بنویسید سه مورد از مواردی که می توانید در حال حاضر شروع به انجامش کنید تا مسئولیت پیامدهای بعدی زندگی را برعهده بگیرید فهرست کنید

ثبت وقایع در مورد حداقل یکی از عادت هایتان که در زندگی دوست دارید توسعه و یا تغییرش دهید را شروع کنید ( پول ، تناسب اندام ، تغذیه ، ارتباطات ، تربیت فرزند و ….) برای اینکه نیروی بالقوه خلاقیت و محرکه درونی تان را در درست فعال کنید باید فراتر از انگیزه و اهداف مادی را ببینید . نه بدین معنا که نوع انگیزه ها بد هستند بلکه عادی نیز هستند .

 

 اثر مرکب همیشه در حال کار است و به جایی که می خواهید  هدایتتان می کند . اگر می خواهید این نیروی بی پایان را مهار کنید و به مراتب بالاتری برسید باید بدانید کجا می خواهید بروید ، چه اهدافی ، رویایی ، و مقصدی را آرزو می کنید . 

 

گاهی اتفاق های جادویی رخ می دهد آن هم درست وقتی روی قدرت خلاقیت تان در یافتن هدف اصلی تان تمرکز و سازماندهی کرده اید . این موضوع را بارها دیده ام که موفق ترین افراد به این دلیل موفق شده اند که چشم اندازهایشان را از قبل ترسیم کرده اند . شخصی که هدف و انگیزه ای شفاف و قاطع دارد می تواند حتی کسانی که جز مهمترین ها هستند را نیز شکست دهند.