روشهای برای ازبین بردن ترس

تاثیر ترس : ترس مهمترین عاملی است که می تواند ما را از پای درآورد و ذلیل مان کند .بیشترین قدرت ما در انتخاب رفتارهایی است که از ما سر میزند و هر گام و یا هر تصمیمی می تواند تاثیری مستقیم در آینده و سرنوشت ما داشته باشد . ترس ویرانگر زندگی ماست.

 

 برای رسیدن به شجاعت باید ترسهایمان را بپذیریم و آنها را برای خودمان حلاجی کنیم تنها راه پذیرش ترسهایمان این است که ابتدا ریشه آنها را بیابیم و ببینیم اصلا چرا چنین احساسی در ما به وجود آمده است

 
 

یعنی باید کاستی هایی را که با انها زاده شده ایم بشناسیم اطمینان و اعتماد به نفس دو احساس تبادل پذیر هستند برای ایجاد حس اعتماد به نفس و تقویت شهامت ابتدا باید قابلیت های خود را تا بالاترین سطح آن بپذیرید و تنها راه آن سفر به بخش مقدس درونتان است .

 
 

با هر تجربه ی دردناک بذر آگاهی در دلتان پاشیده می شود و موقعیت جدیدی سر راهتان قرار می گیرد وقتی قلبتان پر از عشق به خود باشد می توانید با عمیق ترین ترسهایتان گلاویز شوید و آنقدر اعتماد به نفس خواهید داشت که ان را شکست دهید می توانید خود واقعی تان را بشناسید ،نه آن خودی که در بیرون از وجودتان شکل گرفته و ضمیر شما آن را به ترسیم کشیده است آن خودی که در مرکزوجودتان قرار دارد و توانایی خواهید داشت که به خودتان با چشمی الهی بنگرید و تکامل جز به جز وجودتان را بپذیرید و به موجودی الهی تبدیل شوید که برای دوست داشتن خود و دیگران هیچ حد ومرزی را نمی شناسد .