به نظر شمادرون گرایی بهتره یا برون گرایی ؟

قبل از اینکه جواب این سوال رو بدین اجازه بدین تا درون گرایی و برون گرایی رو براتون باز کنم . درون گرایی و برون گرایی شاخصه ای است که به ما نشون میده که ما انرژیمون رو از کجا می گیریم . به عنوان مثال یک فرد درون گرا انرژی خود رو از خلوت خود می گیره از زمان هایی که تنهاست و در این شرایط انرژی اش بیشتر میشه و سرحال تر میشه و از اینکه زمانش رو برای مطالعه و رسیدن به کارهاش به کار می بره بسیار راضی است .اما فرد برون گرا زمانی که در بین جمع است ودر شلوغی است سرحال تر میشود و انرژی اش بیشتر میشه اما در زمانهای تنهایی بی حال و بی حوصله تر میشه .

 

حالا می خوام جواب این سوال رو بدم که درون گرایی بهتره یا برون گرایی ؟

پرسیدن این سوال کاملا اشتباه است و این سوال بنظر سوال خنده داری است مثل اینکه بپرسیم دست راست بهتره یا دست چپ و یا اینکه دست بهتره یا پا . باید بدونید که هرکدوم از اینها در جای خودش خوب و لازم است درون گرایی و برون گرایی هم همینطور هرکدوم خوبی های خودش رو داره .از جمله مزایای  افراد درون گرا این است که تمرکز بیشتری دارند وکارشون را با دقت بیشتری انجام می دهند . و از مزایای افراد برون گرا این است که بهتر صحبت می کنند و ارتباط بهتری برقرار می کنند

همه ما باید شناسایی کنیم که فرد درون گرایی هستیم یا برون گرا باید نقاط ضعف خود رو شناسایی کنیم باید تیپ شخصیتی خود رو تشخیص دهیم و نقاط ضعف خود رو رفع کنیم به عنوان مثال اگه نمی تونی جلو جمع صحبت کنی باید به دنبال راه های تقویت این مهارت باشیم واگر که یک فرد برون گرا هستی صحبت کردنت و ارتباط برقرار کردنت خوبه اما تمرکز نداری و در تصمیم گیری مشکل داری باید این مهارت را یاد بگیری .

پس با تشخیص اینکه برونگرا هستیم یا درونگرا باید نقاط ضعف خود رو شناسایی کنیم و برای رفع آنها تلاش کنیم .