اگر می خواهید تو اولین برخورد توجه طرف مقابل را جلب کنید چه کارهایی باید انجام بدید ما 7 ثانیه وقت داریم تا در ارتباطات حضوریمون توجه طرف مقابل رو جلب کنیم و برداشت اولیه اتفاق بیفتد

 

 اولین نکته ارتباط چشمی است ما حتما باید ارتباط چشمی را در حین صحبت برقرار شود چه زمانی که من صحبت  می کنم و چه زمانی مخاطب صحبت می کند 

 

نکته دوم هم لبخند زدن و تبسم که می تواند ارتباط بین مارا صمیمی تر کند 

 

نکته سوم پوشش وظاهر مناسب داشته باشیم پوشش وظاهر ماست 4 ارتباط مارا مشخص می کنید سعی کنید تو ارتباطاتتون بهترین لباستون بپوشید

 نکته چهارم اینه که یک صدای واضح و رسا وخوبی داشته باشید سعی کنید خیلی زیبا و شیوا صحبت کنید تاصدای شما روی طرف مقابل تاثیر مثبتی داشته باشید 

 

 نکته پنجم توجه کردن به طرف مقابل هست با تکان دادن سر و تایید صحبت های طرف مقابل می توانیم این حس را انتقال دهیم که داریم بهش توجه می کنیم وقتی انسان ها احساس می کنند و مورد توجه قرار میگرند حس بهتری پیدا می کند می توانید ارتباط موثر برقرار کنید